Last weekend (Nov 13-14) was a great time to see the northern lights and here are some photos my husband Egill took on his tour. :)

Winter is the best time to see the Northern Lights in Iceland, from late September to March. I read in the news that it is predicted that the winter this year will be a mild one.

Magandang tanawin ang northern lights nitong nakaraang Nob 13-14 at heto ang mga litratong kinuha ng aking asawang si Egill sa kanyang tour.

Panahon ng taglamig ang best time na makita ang northern lights, mula katapusan ng Setyembre hanggang Marso.  Nabasa ko sa dyaryo na itong taglamig ngayon ay magiging mild.

Northern Lights last weekend.

Northern Lights last weekend.

Northern Lights last weekend.

 

被认证的Guide to Iceland本地人可以免费体验冰岛旅行团,并分享出体验反馈。  这篇文章介绍的是 Reykjavik Excursions

联系 Katrina